OPS-malli

OPS-MALLI

Koulujen Musiikinopettajat ry julkaisee OPS-mallipohjan, jonka avulla oman kunnan ja oman koulun opetussuunnitelmaa voi halutessaan hahmotella. Opetussuunnitelman perusteet antavat koulutuksen järjestäjälle (useimmiten kunta) paljon vapautta tehdä paikallinen ops haluamallaan tavalle, joten valtakunnallisia ohjeita on sovellettava paljonkin paikallisessa ops-työssä.

Useimmissa tapauksissa uusi ops luodaan OPH:n ePerusteet-alustalle. Se rakentuu vahvasti tavoitteiden ympärille, jotka on kuvattu valtakunnallisissa perusteissa melko napakasti, joten niiden muokkaaminen paikalliseen opsiin kannattaa tehdä maltilla ja harkiten. Oleellisempi musiikin opettajan pohdinnan paikka on musiikin opetuksen sisältöjen kuvaaminen. Oheisesta linkistä pääsee myös OPH:n julkaisemaan valtakunnallisten perusteiden muokattavaan versioon.

Musiikin osalta opetussuunnitelmassa muokataan yksinkertaisimmillaan Sisällöt -otsikoiden (S1-S4) alle, mitä musiikin tunneilla tehdään milläkin vuosiluokalla valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisällöt ovat välineitä, joiden avulla ohjataan oppilaan oppimisprosessia niin, että oppilas saavuttaa musiikin opetukselle asetetut tavoitteet. Sisällöt on syytä laatia väljiksi mutta konkreettisiksi, jotta ne toimivat aidosti musiikin opettajan työkaluna opetuksen suunnittelussa.