Lukio

LUKION MUSIIKIN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen on käynnissä. Opetushallitus on luvannut julkaista ne syys-lokakuun vaihteessa 2015. Päivitämme tätä sivua, kun se virallisesti julkaistaan. Paikallista opetussuunnitelmaa voidaan kuitenkin aloittaa valmistelemaan aiemmin tänä vuonna lausuntokierroksellaan olleen luonnoksen pohjalta.

Lukion tuntijaossa edelleen pakollisia musiikin kursseja ovat MU1 ja MU2 sekä valtakunnallisia syventäviä kursseja MU3 ja MU4, joille opetussuunnitelman perusteissa on laadittu kurssikuvaus. Yksi valtakunnallinen syventävä kurssi on poistettu. Sen sijaan OPH on laatinut perusteet taiteiden välisille kursseille, jotka ovat valtakunnallisia soveltavia kursseja. Niiden kuvaukset löytyvät Lukion opetussuunnitelman perusteiden sivulta 244-245.