Perusopetus

MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Musiikin opetussuunnitelman perusteet löytyvät Opetussuunnitelman perusteistaseuraavasti: Kaikissa vuosiluokkaosioissa on kuvattu oppiaineen tehtävä ja eritelty sen merkitys kyseisillä vuosiluokilla, musiikin opetuksen tavoitteet ja sisältöalueet, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, eriyttämisen ja tuen kuvaaminen sekä arviointi.

Vuosiluokat 1-2 s. 141-143

Vuosiluokat 3-6 s. 263-266

Vuosiluokat 7-9 s. 422-425