Arviointikriteerit

PÄÄTTÖARVIOINTI

Vuonna 2016 voimaan astuvassa opetussuunnitelman perusteissa perusopetuksen musiikin päättöarviointiin sovelletaan opetussuunnitelman perusteiden kriteereitä hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän päättyessä. Kriteerit löytyvät opetussuunnilteman perusteiden sivuilta 424-425. Kriteereitä on sovellettava sellaisenaan ja niihin ei voi tehdä muutoksia paikallisessa opetussuunnitelmassa. Myös musiikin painotetun opetuksen päättöarvioinnissa on käytettävä valtakunnallisia kriteerejä. Päättötodistuksen liitteeksi oppilaalle voidaan laatia maininta painotetusta oppimäärästä. Sen sijaan vuosiluokkakohtaisessa arvioinnissa voidaan tehdä tarkennuksia arvioinnin tueksi.