Yleistä KMO:sta

KMO VAIKUTTAA

Koulujen Musiikinopettajat ry (KMO) on peruskoulussa, lukiossa, kansalaisopistoissa sekä opettajainkoulutuslaitoksissa musiikkia opettavien opettajien pedagoginen yhdistys. KMO toimii jäsenistönsä keskeisenä yhdyssiteenä. KMO järjestää vuosittain useita koulutustilaisuuksia.

Tule mukaan toimintaan! Meitä kuunnellaan, meidän kauttamme voit vaikuttaa!

KMO TARJOAA VERTAISTUKEA

Musiikinopettaja on usein luokassansa ja koulussansa yksin, mutta KMO:n kautta tutustuu toisiin niin lähialueen, kuin muun Suomen musiikinopettajiin sekä -opiskelijoihin. Heidän kanssaan pystyy peilaamaan, pohtimaan ja purkamaan kouluarkeen liittyviä asioita. Niin paikallistapaamiset kuin erilaiset koulutukset tuovat tähän mahdollisuuden.

PRO MUSICA -MITALI

KMO myöntää opettajien anomuksesta koulun musiikkiopinnoissa ansioituneille lukion oppilaille Pro Musica -mitaleita ja kunniakirjoja. Peruskoulun oppilaille myönnetään G-nuottiavain -merkkejä ja kunniakirjoja.

YHTEISTYÖ

KMO on edustettuna monessa eri järjestössä. Opettajien Ammattijärjestössä KMO:lla on edustaja OAJ:n sisällä toimivassa Pedagogisten Opettajajärjestöjen Edustajistossa (POE). KMO:lla on edustaja aineopettajaliittossa (AOL) sekä Konserttikeskus ry:ssä. KMO on myös edellä mainittujen järjestöjen jäsen. KMO tekee yhteistyötä Suomen musiikkikasvatusseura FiSME:n ry:n, Suomen musiikinopettajat ry (SMOL) sekä taito- ja taideaineiden järjestöjen STAILI ry:n kanssa. Lisäksi KMO tapaa opetushallituksen ja -ministeriön väkeä aktiivisesti, sekä toimii yhteistyössä yliopistojen kanssa.

JÄSENYYS

KMO:n jäseneksi voivat liittyä kaikki musiikkia opettavat aine- ja luokanopettajat. Opiskelijajäseneksi pääsee opettajankoulutuslaitoksessa opiskeleva henkilö.