OAJ:N Valtuustovaalit – ehdokasesittelyt

KMO:n hallituksen kokouksessa heräsi ajatus, että olisi hienoa nostaa vielä näin vaalien kynnyksellä esille ehdokkaita, joilla on siteitä musiikkikasvatukseen ja musiikkiin.

Tutustu ehdokkaisiin alta!

 1. Nimi
 2. Vaalipiiri ja numero
 3. Kerro lyhyesti itsestäsi
 4. Kerro lyhyesti mitkä asiat ovat vaikuttamismielessä lähellä sydäntä ja minkälaisiin asioihin haluaisit vaikuttaa OAJ:n valtuustossa
Anna Pitkänen
 1. Anna Pitkänen
 2. OAJ-YSI Keski-Suomi, 5
 3. Olen Anna Pitkänen, 29-vuotias jyväskyläläinen luokanopettaja (KM) ja musiikin aineenopettaja (FM) sekä yliopiston tuntiopettaja. Olen aidosti kiinnostunut opettajien työhyvinvoinnista ja edunvalvonnasta. OAJ:n NOPE-kouluttajan tehtävän lisäksi toimin OAJ:n Jyväskylän paikallisyhdistyksen hallituksessa kolmatta kautta.
 4. Vaaliteemoina minulla on erityisesti nuorten opettajien aseman parantaminen (stop kesätyöttömyyksille), opettajien työhyvinvointiin satsaaminen, palkkatason nostaminen ja erityisopetuksen resurssien lisääminen. Mielestäni tarvitsemme valtakunnallista mentorointiohjelmaa uran alkuvuosien tueksi.
Minna Mouhu
 1. Minna Mouhu
 2. OAJ-YSI Uudenmaan vaalipiiri
 3. Olen musiikin aineenopettaja (MuM) ja luokanopettaja (KM). Työskentelen tällä hetkellä Sipoossa musiikin lehtorina yhtenäiskoulussa ja lukiossa. Kevään kuluessa valmistun erityisopettajaksi. Minulla on 20 vuoden, koko koulupolun läpäisevä kokemus opetustyöstä. Olen työskennellyt alakoulussa, yläkoulussa, yhtenäiskoulussa ja lukiossa – sekä luokanopettajan että aineenopettajan virassa. Edunvalvontaosaamiseni on vankka pitkän luottamusmies- ja ay-toiminnan kautta. Toimin aktiivisesti luottamusmiehenä sekä OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen hallituksessa ja OAJ:n Sipoon paikallisyhdistyksen hallituksessa.
 4. OAJ:n valtuutettuna minulle tärkeitä teemoja ovat:
  🧡 Opettajien on voitava keskittyä ydintehtäväänsä, opettamiseen ja kasvattamiseen. Esihenkilöiden on voitava keskittyä omaan perustehtäväänsä, johtamiseen. Jatkuva työn määrän kasvu ei edistä työhyvinvointia.
  🧡 Ei tehdä talkootyötä, vaan kaikki tehty työ on saatava palkanmaksun piiriin.
  🧡 Erityisopetuksen resurssit on turvattava. Kullekin oppilaalle on taattava hänen tarvitsemansa tuen laatu ja taso. Myös erityisluokkia tarvitaan.
  🧡 Vastavalmistuneille opettajille on tarjottava asianmukainen perehdytys. Kokeneempia opettajia voidaan kouluttaa mentoreiksi, jolloin myös alan ”hiljainen tieto” saadaan siirrettyä eteenpäin.
  🧡 OAJ:n pitkään ajama opettajarekisteri on ehdottoman hyvä asia.
  🧡 OAJ:n valtuutettuna haluan pitää yhteyttä jäseniin ja jäsenyhdistyksiin sekä toimia osaltani viestinviejänä jäsenistön ja järjestön välillä.
 1. Inkeri Miekkavaara
 2. OAJ-YSI Pääkaupunkiseudun vaalipiiri, 38
 3. Olen englannin aineenopettaja, FM. Yhtä aikaa yliopisto-opintojen kanssa opiskelin Helsingin konservatoriossa pääaineena laulu, joten minulla on myös muusikon paperit. Musiikki on ollut intohimoni koko ikäni myös eri soitinten soittamisen muodossa, ja olen saanut mahdollisuuden viime vuosina opettaa musiikkia englanniksi yläkoulussamme. Bändisoitinten opetus on mahtavaa – monelle ulkomailta tulevalle oppilaallemme ensimmäinen kosketus musiikin tekemiseen. Olen koulumme englanninkielisten luokkien vastuuopettaja ja lisäksi EU:n alaisen Erasmus+ – toiminnan koordinaattori. Työn ulkopuolella toimin Länsi-Vantaan musiikkiopistoa ylläpitävän kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.
 4. Lähellä sydäntä on erityisesti englanninkielinen opetus ja sen kehittäminen, mutta myös musiikki ja muut taideaineet. Niillä on erittäin suuri merkitys oppilaiden hyvinvoinnille, josta nyt puhutaan paljon. Parhaimmillaan ne auttavat oppilaan osallisuudentunteen nostamisessa. Mielestäni näitä aineita vahvistamalla voidaan tarttua syrjäytymisen kierteeseen ja jopa katkaista se. Koen tärkeäksi vanhentuneiden opetusvelvollisuuksien saattamisen nykypäivän työmäärää vastaavaksi, ja palkkauksen sen mukana; en kuitenkaan kannata vuosityöaikaa. Työmäärään on luettava mukaan myös kaikki se muu kuin opetustyö, jota opettajan ammattiin nykyisin kuuluu.
 1. Maiju Laurila
 2. Kymenlaakso 5
 3. Olen luokanopettajan virassa olevan musiikin aineenopettaja ja luokanopettaja. Lisäksi olen kouluttautunut tanssinopettajaksi ja musiikkipedagogiksi. Olen toiminut SOOLin puheenjohtajana sekä myöhemmin KMOn puheenjohtajana. Näissä tehtävissä järjestötoiminta ja vaikuttamistyö ovat tulleet tutuiksi. Lisäksi OAJn toimielimet ovat tulleet tutuiksi SOOLin puheenjohtajana (edustajana valtuustoissa sekä OAJn hallituksessa).
 4. Minulle tärkeää on opettajien keskenään reilu ja tasavertainen kohtelu sekä järjestömme uudistuminen. Tarvittaessa tulee olla valmis muutoksiin ja tarvittaessa puolustaa vahvasti olemassa olevia rakenteita ja käytäntöjä. Tärkeitä teemoja itselleni ovat mm. määräaikaiset työsuhteet ja niissä reilu kohtelu sekä nykypäivän opettajan työhön valuneet kohtuuttomat vaatimukset. Työssä onnistumisen edellytykset ovat aika ajoin todella heikot resurssien ja työolojen vuoksi.

Oletko ehdolla ja haluat mukaan esittelyihin? Laita sähköpostia puheenjohtaja@koulujenmusiikinopettajat.fi!