Kevätpäivät 2017 Espoon sydämessä

”Kannatti herätä tänä aamuna!”

Stipendi, 108 euroa, KMO: ikävuosien mukaan

Stipendi, 108 euroa, KMO:n ikävuosien mukaan

Kevätpäivät, kevään kohokohta, vietettiin Espoon sydämessä WeeGee-talossa. Arkkitehtuurin betonibrutalismi, runsaat visuaaliset virikkeet ja laajojen tilojen akustiset ulottuvuudet loivat mitä otollisimmat olosuhteet päivän kahdelle työpajalle teemoinaan vuorovaikutus ja luova tuottaminen.

Aluksi palkittiin Kerttuli Palovaara lukuvuoden 2015–2016 parhaasta pro gradusta ”Musiikki on aine, jossa kaikki kukat saavat kukkia” – Musiikinopettajien ja tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaaminen musiikintunneilla.

Kerttuli tuo gradussaan ansiokkaasti esille musiikin ja erityisopetuksen suhdetta haasteineen. Salissa kuultiin hyvin yksimielistä hyminää lisäkeinojen tarpeellisuudesta erityistä tukea tarvitsevien kohtaamiseen musiikin tunneilla.

Vuoden musiikinopettaja Maija Kukila maistatti yleisöään, kuin alkupalana päivän työpajoista, kertomalla energisestä tempauksestaan: macarenaa – flamencon, rumban ja tanssipopin sekoitusta – tanssittiin oppilaiden vetämänä koulun agorassa. Yhteisöllisyyden vahvistusta isosti tekemällä! Lue Maijasta lisää 5.2. julkaistussa artikkelissa Vuoden musiikinopettajaksi 2016 valittiin Maija Kukila Juankoskelta. Continue reading


Yhdistyksen kevätkokous lauantaina 25.3.

Koulujen Musiikinopettajat ry:n kevätkokous järjestetään lauantaina 25.3. klo 16:30. Paikkana: Näyttelykeskus WeeGee, Paletti (Ahertajantie 5, Espoo). Kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Kokousmateriaalit saa pyydettäessa sähköpostitse. Ilmoittautua voi sähköpostitse osoitteeseen: puheenjohtaja@koulujenmusiikinopettajat.fi ja samasta osoitteesta voi pyytää myös kokousmateriaaleja.Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!


Taito- ja taideaineet nykyistä vahvemmin mukaan ylioppilastutkintoon

KMO on julkaissut kannanoton liittyen lukion ja korkeakoulujen välisen jatkumon kehittämiseen sekä ylioppilastutkintoon. KMO toivoo taito- ja taideaineiden huomioimista nykyistä enemmän ylioppilastutkinnossa sekä oppiaineiden erityispiirteiden huomioimista hakuprosessin ja koko jatkumon kehittämisessä. Alla koko kannanotto luettavissa:

 

Kannanotto 7.3.2017

Taito- ja taideaineet nykyistä vahvemmin mukaan ylioppilastutkintoon

Lukiokoulutus kehittyy ja uudistuu sekä ylioppilastutkintoa kehitetään. Koulujen Musiikinopettajat on huolissaan taito- ja taideaineiden asemasta tulevaisuuden lukiokoulutuksessa.

Lukion merkitys on tärkeä yleissivistävänä koulutuksena sekä merkittävänä osana koulutusjatkumoa peruskoulusta ammatillisiin opintoihin tai korkeakouluun. Lukiokoulutus painottuu tällä hetkellä voimakkaasti ylioppilaskirjoituksiin, joissa mitataan lukion aikana hankittua osaamista. Tällä hetkellä taito- ja taideaineet eivät tässä mittauksessa ole mukana. Koulujen Musiikinopettajat toivoo että tulevaisuudessa myös musiikkia koskevia kysymyksiä olisi mukana ylioppilaskirjoituksissa. Mahdollisuuksia on monenlaisiin analysointi- ja kirjoitustehtäviin, joilla tietynlaista musiikkiosaamista voisi tuoda esiin hyödyntäen mm. teknologiaa ja kuva- sekä videomateriaalia. Taito- ja taideaineet ovat luontevia myös oppiainerajat ylittäviin tehtäviin.

Lukiosta valmistumisen aika on hektistä nuorille. Samana keväänä ovat monella ylioppilaskirjoitukset sekä pääsykokeet mahdolliseen tulevaan oppilaitokseen. Koulujen Musiikinopettajat ry:n mielestä, että lukion ja korkeakoulujen välinen siirtymä kaipaa kehittämistä. Kuitenkin KMO:n kanta on, että taito- ja taidealoille pääsykokeet ovat hyvin tärkeä osa valintaprosessia eivätkä lukio-opinnot tai ylioppilaskirjoitus voi korvata pääsykokeiden merkitystä hakuprosessissa. Pääsykokeilla on, ja tulee olla, tärkeä rooli osana hakuprosessia. Niihin on musiikin osalta usein valmistauduttu vuosia myös lukion ulkopuolella. Opettajankoulutukseen hakeuduttaessa soveltuvuus on hyvin tärkeä pääsykokeissa mitattava asia.

Lukiodiplomi on lukiolaiselle tällä hetkellä yksi mahdollisuus näyttää musiikkiosaamistaan. Lukiodiplomin asema toisen asteen ja korkea-asteen välillä on kuitenkin haastava, sillä diplomin suorittamismahdollisuudet ovat vaihtelevat ympäri Suomea ja lisäksi musiikkikurssien tarjonta myös vaihtelee. Haasteena on myös diplomin vertailukelpoisuus kansallisesti. Arvioinnissa yksittäisellä opettajalla on päätösvaltaa hyvin paljon ja arviointimenettelyt ovat moninaisia. Näistä syistä diplomit eivät ole vertailukelpoisia. Tietyn lukiodiplomin suorittamisesta voi saada tällä hetkellä osaan korkeakouluista lisäpisteen hakuprosessissa.

Lukion eri oppiaineiden ominaispiirteet on hyvä tunnistaa koulutuksen kehittämisprosesseissa. KMO toivoo kehittämistyössä myös huomioitavan nämä erityispiirteet. Musiikin osalta KMO näkee hyviä mahdollisuuksia ottaa oppiaine mukaan ylioppilaskirjoituksiin. Musiikki tapahtuu ajassa ja koulun musiikinopetuksessa tärkeimpiä arvoja ovat yhdessä tekeminen ja musiikin kokeminen. Tietynlaista musiikillista osaamista ja tietämystä on kuitenkin mahdollisuus mitata monilla tavoin. Erityislaatuisuutensa vuoksi musiikillisen osaamisen mittaamisessa kuitenkaan ei tule jättää huomiotta läsnäolon ja musiikillisen toiminnan kautta ilmenevää osaamista. KMO toivoo lukiokoulutusta sekä lukion ja korkea-asteen välisen jatkumon kehittämistä, mutta kuuluttaa oppiaineiden erityispiirteiden huomioimista kehitystyössä. Lisäksi toivomme ylioppilastutkintoa kehitettävän laajasti huomioiden myös nyt pois suljettujen oppiaineiden mahdollisuudet osana ylioppilastutkintoa.

Tiivistelmä:

  1. Taito- ja taideaineita tulisi nykyistä enemmän huomioida ylioppilaskirjoituksissa. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset mahdollistavat monenlaiset tehtävät ja tietynlaisen osaamisen ja ymmärryksen mittaamisen myös musiikin osalta.
  2. Lukiokoulutuksen ja korkea-asteen välistä jatkumoa on kehitettävä.
  3. KMO pitää valintakokeita tärkeinä ja mielekkäinä korkeakouluvalmiuksia mittaavana menettelynä edelleen taide- ja kasvatusaloilla.
  4. Lukiodiplomi tulee säilyttää ja sitä kehittää edelleen.

Lisätietoja:

Maiju Laurila, puheenjohtaja, Koulujen Musiikinopettajat ry, 0505602214, puheenjohtaja@koulujenmusiikinopettajat.fi


Tervetuloa KMO:n Kevätpäiville 2017!

Haluamme toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi KMO ry:n kevätpäiville maaliskuun lopussa Espooseen. Tänä vuonna KMO tarjoaa koulutuspäivän ruokailuineen jäsenille täysin ILMAISEKSI. Mukaan joukkoon mahtuu 45 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ohessa aikataulu ja info, jota täydennämme vielä ilmoittautumisajan loputtua. Kevätpäivien yhteydessä on myös yhdistyksen kevätkokous, joten tule mukaan vaikuttamaan ja vuorovaikuttamaan!

 

KOULUJEN MUSIIKINOPETTAJAT RY
KEVÄTPÄIVÄT 2017:
”VAIKUTA JA VUOROVAIKUTA”

Paikka: Näyttelykeskus WeeGee, Paletti (Ahertajantie 5, Espoo)
Aika: la 25.3.2017 klo 11-17
Kevätpäivät on Koulujen musiikinopettajat ry:n jäsenille ilmainen
(sis. koulutus, lounas ja kahvit).

 

OHJELMA

klo 11.00-11.15 Ilmoittautuminen ja tervetulosanat
                          KMO:n puheenjohtaja Maiju Laurila
klo 11.15-12.45 Ideoita vuorovaikutustustaitojen vahvistamiseen luokkatilanteessa,
                          Kouluttaja/tuottaja Elina Strikkinen, Rakata

”Improvisaatiopohjainen vuorovaikutuskoulutus tutustuttaa ilmaisun merkitykseen yhteistyössä. Eri yksiköistä ja erilaisista toimintakulttuureista peräisin olevat ihmiset saattavat nähdä toistensa toimintatavat, mielipiteet ja ideat joko esteinä ja hankaluuksina tai mahdollisuuksina uuden oppimiseen. Tavoitteena on löytää konkreettisia ilmaisun keinoja saada vuorovaikutus sujumaan mahdollisimman rakentavasti ja mielekkäästi, jotta saman katon alla toimimisesta saataisi lisähyötyä ja jotta kehitys ja uusien toimintatapojen omaksuminen olisi mahdollisimman helppoa ja houkuttelevaa.”

klo 12.45-13.45 Lounas ja kahvit Sis. Deli+Café (Näyttelykeskus WeeGee)
klo 13.45-14.30 Opastettu kokoelmanäyttelyn kiertokäynti: Kosketus

”Kosketus on Saastamoisen säätiön uudistunut kokoelmanäyttely. Näyttely muodostuu kolmesta osasta ja sen ydinteema on ihmisyys. Näyttelyn ensimmäinen osa, Ihminen, tila ja kohtaaminen, käsittelee taiteen kokemuksellisuutta ja vuorovaikutteisuutta keskittyen taiteen kohtaamiseen eli kommunikointiin teoksen ja vastaanottajan välillä. Näyttelyn toisessa osassa, Ihminen, identiteetti ja keho, pureudutaan ihmisyyden peruskysymyksiin. Tässä osassa tarkastellaan kuvataiteen tapoja esittää identiteettiä, kehollisuutta sekä ihmisen suhdetta historiaan ja muistoihin. Näyttelyn kolmannessa osassa, Ihminen ja valta, korostuu ajatus ihmisestä sosiaalisena ja hierarkkisena toimijana osana yhteisöä, yhteiskuntaa, globaaleja valtarakenteita ja ekosysteemiä.”

klo 14.30-16.30 Sävellystyöpaja Kosketus näyttelyn pohjalta
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian lehtori Riitta Tikkanen
klo 16.30-17.00 Koulujen musiikinopettajat ry kevätkokous

ILMOITTAUTUMINEN 28.2.2017 mennessä osoitteessa:
http://tinyurl.com/kevatpaivat17
Koulutukseen mahtuu rajallinen määrä osallistujia.

LISÄTIETOJA: koulutus (ät-merkki) koulujenmusiikinopettajat.fi


Vuoden musiikinopettajaksi 2016 valittiin Maija Kukila Juankoskelta

Vuoden musiikinopettajaksi 2016 valittiin Maija Kukila Juankoskelta. Maija Kukila sai palkinnon Educa-messujen yhteydessä 28.1. Hän on toiminut Juankoskella musiikin lehtorina vuodesta 2000.

Maija Kukila on saanut paljon aikaiseksi urallaan. Hän on ideoiva, aikaansaava ja suhtautuu työhönsä palavasieluisesti. Maijan repertuaariin musiikkikasvatuksen lisäksi kuuluvat niin draamakasvatus kuin kuvataide ja tanssikin.

Maija nauttii työstään, mikä ilmenee monenlaisina oppilaiden kanssa tehtyinä projekteina. Oppilaat säveltävät kuvaamataidon tunneilla tehtyjä töitä, tekevät keikkoja niin vanhain-kuin päiväkoteihinkin unohtamatta kahviloissa musisointia. Rajoja rikkovaa rohkeutta edustaa Kantele Palaa-projektin yhteydessä pois käytöstä siirretyn flyygelin polttaminen järven jäällä.

Maijan periaatteena on, että jokainen oppilas osaa ja oppii, ja yhdessä tekemällä luovuus kukoistaa ilman esiiintymisjännitystä. Jokainen ryhmä pääsee vuoden aikana ainakin kerran esiintymään ja taiteiden välisistä projekteja tuotetaan lähes joka viikko.

Musiikkiluokka, jonka suunnittelussa Maijalla on ollut merkittävä panos, on koulun sykkivä sydän. Se sijaitsee keskellä koulurakennusta. Äänieristetyn avattavan seinän avulla musiikkiluokka avautuu ruokalan ja koulun juhlasalin esiintymislavaksi.

Maija Kukila on mukana modernin taiteen museossa Emmassa järjestettävillä Kevätpäivillä 25.3. 2017 Espoossa.

Koulujen Musiikinopettajat ry palkitsee vuosittain esimerkillisen musiikinopettajan. Valinta tehdään vapaamuotoisten hakemusten perusteella syksyllä.

Maiju Laurila, puheenjohtaja, Koulujen Musiikinopettajat ry, 0505602214


KMO:n hallitus starttasi uuteen toimintavuoteen 2017

KMO:n hallitus kokousti ensimmäistä kertaa tälle vuodelle lauantaina 28.1.2017 Helsingin Akavatalolla. Vuoden Musiikinopettaja 2016 Maija Kukila kävi kokouksen alkuun juhlittavana ja kertomassa omasta työstään. Maijan elämänmakuisia tarinoita musiikinopetuksen kentältä kuunnellessa hallituslaiset nyökyttelivät tyytyväisenä – tunnustus meni oikeaan osoitteeseen.

Hallitus järjestäytyi vuodelle 2017 sopimalla salkkujaosta. Puheenjohtajana jatkaa kaksivuotiskautensa toista vuotta Maiju Laurila (Oulu) ja hänen tukenaan varapuheenjohtaja Mervi Paalanen (Ii). Raha-asioista huolehtii taloudenhoitaja Pietu Halonen (Kempele) ja Jouni Haapakoski (Espoo) pitää sihteerin kynää tottunein ottein. Tuore hallituslainen Päivi Sormunen (Joensuu) ottaa koppia paikallistoiminnan rakentamisesta ja juuri valmistunut opiskelijaedustaja Emmi Räisänen (Jyväskylä/Varkaus) huolehtii opiskelijatyöstä. Heta Lemminkäinen (Seinäjoki) vastaa yhdistyksen viestinnästä yhdessä tuoreen hallituskasvon Mikko Myllykosken (Jyväskylä) kanssa. Hanna Akkanen (Nurmijärvi) vastaa Pro Musica -tunnustusten organisoinnista. Tuula Jukola-Nuorteva (Helsinki) ja Laura Pukki (Jyväskylä) järjestävät yhdistyksen kevät- ja syyspäiviä. Sovittujen vastuualueiden ohella hallitus järjestäytyy projektitiimeiksi aina tarpeen mukaan. Hallituslaisten lisäksi KMO:n toimintaa pyörittävät palkatut ammattilaiset esimerkiksi taloushallinnossa ja tapahtumien tuottamisessa.

KMO:n julkaisutoiminta on aiemmin toiminut paperisen Unisono-lehden muodossa joka muuttui aikanaan verkkojulkaisuksi. Nyt hallitus miettii julkaisutoiminnan uudistamista ja työtä suunnittelemaan perustettiin kolmihenkinen tiimi. Samalla mietitään yhdistyksen visuaalisen ilmeen yhdenmukaistamista ja uudistamista.

Seuraava suurempi tapahtuma ovat KMO:n Kevätpäivät lauantaina 25.3.2017 jotka järjestetään tällä kertaa Espoon modernin taiteen museossa, Emmassa. Luvassa on workshoppeja, uusia ajatuksia ja samanhenkisten kollegoiden tapaamista. Yhdistyksen taloudellinen asema on nyt kohtuullisen hyvä. Niinpä KMO tarjoaa Kevätpäivät jäsenilleen ilmaiseksi. Kevätpäivien ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tarkempaa tietoa talven mittaan.

Näillä eväillä on hyvä jatkaa intopiukeena musiikkikasvatuksen täyteiseen toimintavuoteen!


Itsenäisyyden juhlavuoden lahja Suomen yläkouluille

Itsenäisyyden juhlavuoden lahja Suomen yläkouluille

Tiedote

Kaikki Suomen yläkoulut saavat juhlavuonna 2017 käyttöönsä maksuttoman materiaalin

Sata laulua Suomesta ja suomalaisuudesta. Lahjoittajana on Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö (ITLA). Sata laulua Suomesta ja suomalaisuudesta inspiroi yläkoululaisia pohtimaan suomalaisuutta ja juhlimaan kulttuurin keinoin Suomen merkkivuotta oppilaslähtöisesti ja sukupolvirajoja ylittäen.

Itlan puheenjohtajan, professori Pentti Arajärven mukaan laulut ja niihin liitettävä taiteellinen ja tiedollinen toteutus ovat mainio tapa juhlistaa satavuotista Suomea. Kulttuuri (taitaminen, osaaminen, tietäminen, yhteistyö) on tärkein seikka Suomen nostamisessa hyvinvointivaltioksi ja kehittämiseksi edelleen pohjoismaisena kansanvaltaisena yhteiskuntana.

Materiaali sisältää 100 laulun sanat ja nuotit sekä niihin liittyvää toimintaa ja tekemistä koulujen oppitunneille ja yhteiseen juhlintaan. Materiaalin laulut on jaettu teemoihin, joita ovat muun muassa Suomalaisena, Sisu, Hyvä Suomi! Mukana on Jussi Chydeniuksen uudelleen säveltämä Aleksis Kiven runo Suomenmaa. Lauluja on Suomen virallisilla ja muilla yleisillä kielillä.

Laulut, niihin liittyvät vinkit sekä laajemmat teematyöskentelyt tarjotaan sähköisinä kaikkien yläkoulun opettajien käyttöön. Sähköinen opettajan materiaali on opettajien saatavilla, kun uusi lukukausi alkaa 9.1.2017.

Samalla julistetaan kaikille yläkouluille suunnattu kilpailu 100 Laulua Kouluskaba. Tammikuussa starttaava kilpailu kannustaa oppilaita juhlistamaan Suomen itsenäisyyden juhlavuotta luovalla ja yhteisöllisellä tavalla. He voivat yhdistää kykynsä niin ideoinnin, esiintymisen kuin kuvataiteenkin osalta.

Sähköisen materiaalin lisäksi peruskoulun 7–9 luokan oppilaille jaetaan Oppilaan juhlakirjan syksyllä 2017. Kirja on kooste sadasta laulusta. Laulujen ohella Suomea ja suomalaisuutta valotetaan kaunokirjallisin tekstein ja kuvin. Painetut oppilaan kirjat toimitetaan suoraan kouluille elokuun 2017 aikana. Sähköinen materiaali on käytössä 9.1.2017–2.6.2018.

Sata laulua Suomesta ja suomalaisuudesta on osa ITLAn Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -ohjelmaa ja on mukana myös valtakunnallisessa Suomi 100 -ohjelmassa. Materiaalin tuottaa Edukustannus, joka on Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy:n oppimateriaalien tuotemerkki.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy / viestintäpäällikkö Marja-Liisa Saraste 09 6877 4568 tai toimitusjohtaja Juha-Pekka Heinonen 09 6877 4540, etunimi.sukunimi@edukustannus.fi. ITLA / ohjelmajohtaja Petra Kouvonen 041 455 22 80, etunimi.sukunimi@itla.fi
www.100lauluasuomesta.fi
www.100sangeromfinland.fi
www.edukustannus.fi
#satalauluasuomesta, #100 lauluakouluskaba


Syyspäivämuistoja

Keväällä lähdimme Jyväskylän edustuksen voimin suunnittelemaan Jyväskylän syyspäiviä. ”Mitä täällä olisi sellaista, jota voisimme ja haluaisimme jakaa tämän hetken kenttätyöhön?” Halusimme ehdottomasti mukaan Jyväskylän yliopiston musiikinlaitoksen jonka vahvana osaamisalueena tällä hetkellä on musiikkiteknologia. Toisaalta mielenkiinnon kohteena oli myös erityismusiikkikasvatus, uutta opetussuunnitelmaa unohtamatta.

Nyt päivät ovat jo noin kuukauden takana ja muistot ovat todella positiiviset: ohjelma, tunnelma ja toteutus onnistuivat todella hyvin! Jyväskylän syyspäiville osallistui yli sata musiikinopettajaa ja musiikkikasvatuksen opiskelijaa kokemaan, kokeilemaan ja pohtimaan musiikinopettamisen koukeroita.

Koulutuspäivät alkoivat lauantaina Timo Kovasen vetämällä paneelikeskustelulla, jonka aiheena oli musiikin arviointi. Uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan myös musiikin arviointi askarruttaa monia img_6409opettajia. Panelistit Terhi Oksanen, Rami-Jussi Ruodemäki ja Sirpa Eskelä-Haapanen nostivat esiin hyvin monia arviointiin liittyviä asioita jotka varmasti olivat keskusteluissa mukana koko viikonlopun ajan.

Pajoissa tarjottiin vaihtoehtoja tutustua musiikkiteknologiaan sekä tvt-taitoihin, luovaan työskentelyyn sekä ryhmätoimintaan ja erityismusiikkikasvatukseen. Innostus oli käsin kosketeltavaa ja kotiin viemisenä oli paljon käytännön vinkkejä ja pohdittavaa omaa opetusta ajatellen.

Palautteessa tärkeimpinä seikkoina syyspäivien kohdalla on usein kollegoiden tapaaminen. Musiikinopettajalla ei usein ole vertaistukea työpaikalla, joten syyspäivimg_6377ien keskustelut ja vertaistuki on piristysruiske syksyn työhön! Pajojen ja esitysten lisäksi yhteistä aikaa saimme viettää illanvietossa, jossa hyvän ruoan ja juoman lisäksi saimme nauttia SICI- yhtyeen #maakuntalaulut– esityksestä jossa perinteiset sävelet on sovitettu 2010-luvulle. Tunnelmallisen esityksen jälkeen saimme viihtyä improvisaatioteatteri mielettömän sitruunan seurasssa. Musiikinopettajan työ sai improvisaatioteatterin käsittelyssä uusia ulottuvuuksia! Osa syyspäiväväestä jatkoi jamittelua pikkutunneille saakka

Kiitos kaikille syyspäiville osallistuneista KMO:n hallituksen puolesta. Palauttenne on tärkeää uusien koulutusten ja toimintojen kehittämisessä!