Yleistä KMO:sta

KMO VAIKUTTAA

Koulujen Musiikinopettajat ry (KMO) on peruskoulussa, lukiossa, kansalaisopistoissa sekä opettajainkoulutuslaitoksissa musiikkia opettavien opettajien pedagoginen yhdistys. KMO toimii jäsenistönsä keskeisenä yhdyssiteenä. KMO järjestää vuosittain useita koulutustilaisuuksia. Jäseniä on tällä hetkellä noin 400. Tule mukaan toimintaan! Meitä kuunnellaan. Meidän kauttamme voit vaikuttaa.

JÄSENLEHTI

KMO julkaisee Unisono-verkkolehteä, joka kertoo musiikkikasvatuksen ajankohtaisista asioista neljä kertaa vuodessa.

PRO MUSICA -MITALI

KMO myöntää opettajien anomuksesta koulun musiikkiopinnoissa ansioituneille lukion oppilaille Pro Musica -mitaleita ja kunniakirjoja. Peruskoulun oppilaille myönnetään G-nuottiavain -merkkejä ja kunniakirjoja.

YHTEISTYÖ

KMO on edustettuna monessa eri järjestössä. Opettajien Ammattijärjestössä KMO:lla on edustaja OAJ:n sisällä toimivassa Pedagogisten Opettajajärjestöjen Edustajistossa (POE). KMO:lla on edustaja aineopettajaliittossa (AOL), pohjoismaisessa Nordisk union för musikutbildare NUMU:ssa sekä Konserttikeskus ry:ssä. KMO on myös edellä mainittujen järjestöjen jäsen. KMO tekee yhteistyötä Musiikkia Nuorille ry:n, Suomen musiikinopettajat ry (SMOL) sekä taito- ja taideaineiden järjestöjen STAILI ry:n kanssa.

JÄSENYYS

KMO:n jäseneksi voivat liittyä kaikki musiikkia opettavat aine- ja luokanopettajat. Opiskelijajäseneksi pääsee opettajanvalmistuslaitoksessa opiskeleva henkilö.