Kevään Pro Musica -tilaukset

On taas se aika keväästä, kun on aika laittaa Pro Musica -mitalit tilaukseen! Mitali on hieno tunnustus, joka kulkee näyttävästi mukana läpi elämän. Tilausten deadline on sunnuntai 30.4.2023.

Pro Musica -mitali ja kunniakirja myönnetään anomuksesta tunnustuksena musiikillista lahjakkuutta ja harrastuneisuutta osoittaneelle lukio-opintonsa päättävälle opiskelijalle, joka on aktiivisesti osallistunut lukion musiikkitoimintaan.

Hopea-kullattu nuottiavainmerkki ja kunniakirja myönnetään ansioituneelle yläkoulun oppilaalle.

Hopeinen nuottiavainmerkki ja kunniakirja myönnetään anomuksesta ansioituneelle alakoulun oppilaalle.

Tilaukset tuttuun tapaan osoitteesta: https://kmo.mycashflow.fi/

TILAUSTEN EHDOTON DEADLINE 30.4.2023.


Koulujen Musiikinopettajat ry:n julkilausuma – Musiikki kuuluu kaikille

Helsingin kaupunki suunnittelee luokkamuotoisena annettavan painotetun opetuksen lakkauttamista. Ehdotusta perustellaan sillä, että luokkamuotoisen painotetun opetuksen nähdään lisäävän segregaatiota. Muutosta esitetään myös oppilaiden valintaperusteisiin sekä siihen, missä painotettua opetusta voitaisiin järjestää. 

Painotettu opetus ei ole uhka, vaan mahdollisuus, jonka lukuisia hyötyjä esimerkiksi juuri segregaation torjumisessa tulisi laajentaa ja tehostaa. Ehdotetut toimet vähentäisivät lisäksi musiikinopetuksen määrää Suomessa, mitä emme voi yhdistyksenä hyväksyä.

Taito- ja taideaineissa saadut onnistumisen kokemukset ovat saavutettavissa myös muin kuin perinteisen koulunkäynnin menestyksen mittarein. Hyvästä kouluosaamisesta saatu tunnustus ja hyväksyntä lisäävät oppilaan sitoutumista koulumaailmaan. Taito- ja taideaineiden opiskelu antaa myönteisiä oppimisen kokemuksia, jotka tukevat myös muuta oppimista. Musiikin opiskelu opettaa monipuolisesti esimerkiksi luovuutta, soveltamis- ja arviointikykyä — asioita, joita enenevissä määrin tarvitaan myös tulevaisuuden työelämässä. 

Musiikki ja sen kautta saadut yhteisölliset kokemukset luovat yhteisöllisyyttä, keskinäistä ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja yhteishenkeä sekä tasa-arvoa ihmisten keskuudessa.  Lapset ja nuoret saavat ryhmämuotoisessa painotetussa opetuksessa kokemuksen joukkoon kuulumisesta sekä minäpystyvyydestä positiivisin ja yhteiskunnassamme hyväksi nähdyin keinoin.  On sanomattakin selvää, että riittävällä resursoinnilla kaikki se hyvä, mitä laadukkaan musiikkikasvatuksen parissa saavutetaan, heijastuu positiivisena takaisin yhteiskuntaan. 

Tavoitteena tulisi olla, että jokainen nuori voisi lähikoulussaan opiskella taito- ja taideaineita mahdollisimman monipuolisesti. Taito- ja taideaineiden tarjontaa voitaisiin lisätä muun muassa aitoa valinnaisuutta tai kerhotunteja lisäämällä. Tämä voisi tarkoittaa käytännössä sitä, että motivoituneille oppilaille voitaisiin perustaa esimerkiksi musiikin tai vieraan kielen ryhmä tavanomaista pienemmällä valintamäärällä. Toinen näkökulma olisi sellaisen painotetun opetusmuodon kehittäminen nykyisen rinnalle, johon oppilas voidaan hyväksyä muun kuin nykyisen kaltaisen valintakokeen perusteella. Tämä ei saa kuitenkaan tapahtua nykyisen systeemin kustannuksella.

Koulujen Musiikinopettajat ry toivoo, ettei Helsingin kaupunki hätäile nykyisen painotetun opetuksen alasajossa. Asian tärkeys vaatii avointa keskustelua, johon poliittisten päättäjien lisäksi pääsevät osallistumaan opetushenkilöstö, tutkijat sekä muut asian parissa työskentelevät tahot. Parhaat ratkaisut saavutetaan pitkäjänteisellä, yhdessä tehdyllä kehittämistyöllä sekä riittävillä taloudellisilla sekä ajallisilla resursseilla.

Helsingissä 20. päivä helmikuuta 2023

Koulujen Musiikinopettajat ry:n hallitus


KMO:n Kevätpäivät 2023

Lämpimästi tervetuloa Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätpäiville Vantaalle Ylästön kouluun (Ollaksentie 29b) lauantaina 25.3. Ilmoittaudu mukaan tämän linkin takaa!

Päivän hinta, joka sisältää ohjelman, ruokailun ja kahvit, on Koulujen musiikinopettajat ry:n jäsenille 30€ ja muille osallistujille 60€.

Teema: Yhteinen sävel – Yhteismusisointi toimijuuden vahvistajana

Ohjelma

klo 10 Ilmoittautuminen ja kahvi

klo 10.30 Tervetuloa Ylästön kouluun koulutuspäiville! 

  • Alkusanat ja kierros koulun tiloissa, KMO:n puheenjohtaja Jan Nyberg

klo 10.45 Keskustelua kahdessa ryhmässä 

  • Lukio ja oppivelvollisuuden laajenemisen näkyminen
  • Haasteet peruskoulun musiikinopetuksessa

klo 11.45 Lounas ja kahvi

klo 12.45 Työpaja 1

Eveliina Stolp

  • Yhteissoiton kolme näkökulmaa (väitöskirjatutkimus) + workshop

klo 14.15-14.30 Kahvit

klo 14.30 Työpaja 2

  • Simply the best! Tuo jokin toimiva sovitus tai kappale työpajaan, ja inspiroidu muiden ideoista! Työpajassa kierretään soittimissa ja soitetaan ja lauletaan kappaleita läpi yhdessä.

16.00 KMO:n Kevätkokous 

16.30 Päivän päätös


KMO:n Syyspäivien -22 ilmoittautuminen avattu!

Koulujen Musiikinopettajat ry:n Syyspäivien “Mene telmii menetelmiin!” ilmoittautuminen on nyt avattu! Syyspäiviä vietetään Lahdessa Gaudian tiloissa, teemana erilaiset oppimismenetelmät musiikissa. Syyspäivien yhteydessä on tuttuun tapaan myös sääntömääräinen syyskokous, johon on mahdollista osallistua joko paikan päällä tai etäyhteyksin Google Meetin välityksellä.

Ilmoittaudu mukaan tämän linkin takaa!

Ohjelma: https://drive.google.com/file/d/17wtiOveyYMFV_Q2jt6PDsZ0Y9BqmM-Pw/view?usp=sharing

Syyskokouksen esityslista:

https://drive.google.com/file/d/1FaNpAf0Ae31NaPFdaJtLqFO9m55b-4ph/view?usp=sharing